Home » Нормативні документи

Правила прийому до Національного університету харчових технологій (в т.ч. для відокремлених структурних підрозділів) у 2016 році

Інформаційні таблиці

Додаток 7 Сумська філія НУХТ

Таблиця 1 Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 2

Таблиця 3 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Таблиця 4  Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеня магістра

Таблиця 5

Таблиця 6

Положення про приймальну комісію

Положення про апеляційну комісію

Сертифікати про акредитацію:

sertifikat_1 sertifikat_2sertifikat_3 sertifikat_4

Ліцензія:

licenz-1 licenz-2

 

Акт узгодження:

akt_1 akt_2 akt_3 akt_4 akt_5 akt_6