Home » Спеціальності

Сумська філія НУХТ здійснює підготовку фахівців заочної форми навчання(скорочений термін) за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальностей :

  • 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
  • 181 «Харчові технології».

 

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Неможливо сьогодні уявити сучасне виробництво без високого рівня автоматизації і комп’ютеризації всіх його ділянок. Це зумовлене бажанням не лише полегшити роботу працівникам, а й отримати конкурентноспроможну продукцію високої якості. Оскільки харчова промисловість, до складу якої входять десятки тисяч підприємств різноманітного профілю, є однією з провідних в Україні, то впровадження новітніх інформаційних технологій та сучасних систем управління тут відбувається особливо інтенсивно.

Для вирішення цих завдань потрібні фахівці з автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та інформаційних управляючих систем, підготовку яких здійснює Сумська філія НУХТ.

Підготовку фахівців здійснюють провідні викладачі кафедри автоматизації та інтелектуальних систем керування НУХТ.

Після закінчення навчання студенти отримують кваліфікацію «Технічний фахівець з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» і мають можливість вступити до магістратури.

Орієнтовна вартість підготовки: 9850 грн.

181 «Харчові технології»

  1. Освітня програма «Харчові технології та інженерія»

Важливе значення в житті людини займають продукти харчування. Харчова промисловість України має за мету забезпечити суспільство якісними і безпечними харчовими продуктами.

Для досягнення цієї мети на сучасному харчовому підприємстві ключовою фігурою повинен бути висококваліфікований технолог.

Підготовку фахівців-технологів, обізнаних з останніми технологічними новаціями, компетентних, здійснює професорсько-викладацький склад кафедри технології  хлібопекарських і кондитерських виробів НУХТ.

 

  1. Освітня програма «Технології харчування»

Ресторанний бізнес завжди асоціюється з приємним відпочинком і є одним із найприбутковіших у світі.

Фахівці даної спеціальності можуть бути керівниками ресторанів, технологами, фахівцями ресторанної справи, топ-менеджерами і менеджерами.

Підготовку творчих, професійних новаторів для індустрії гостинності здійснюють випускові кафедри факультету готельно-ресторанної і туристичного бізнесу НУХТ.

Шановні вступники! Запрошуємо вас на навчання до сумської філії Національного університету харчових технологій!

Орієнтовна вартість підготовки: 9850 грн.