Home » Вступнику-2022

Порядок подання та перелік документів

 

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:

 • тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
 • тільки у паперовій формі:

– для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018 – 2021 років), співбесідою, наказом № 560 або наказом № 697 відповідно до цих Правил;

– для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил;

– за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

– у разі подання іноземного документа про освіту;

– у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;

– у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

– у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

– для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом дев’ятим підпункту пункту 7.7.1 цих Правил;

– у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (військового квитка або посвідчення про приписку) – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра
 • (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови;
 • медичну довідку за формою 086-о;
 • свідоцтво про укладення шлюбу, свідоцтво про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

 

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці) – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), або екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами випадках);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови;
 • медичну довідку за формою 086-о;
 • копію свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Етапи вступної кампанії

Розклад індивідуальних усних співбесід (завантажити)

 

 

 

 

Відбіркова комісія Сумської філії НУХТ працює за адресою:

м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, 60, кім. 9

те. (0542)-607-421

Розклад роботи:

Понеділок — п’ятниця:  з 9.00 до 17.00 (без обідньої перерви)

Субота, неділя, святкові дні — вихідні

Під час вступної кампанії :

Понеділок — п’ятниця:  з 9.00 до 17.00 (без обідньої перерви)

по суботах — з 9.00 до 13.00  (без обідньої перерви)

неділя та святкові дні — вихідні

Програми вступних випробувань вступної кампанії:

Українська мова(2022)

Українська мова та література

Історія України(2022)

Математика(2022)

Хімія

Фізика

Іноземна мова

Біологія

Фахове вступне випробування 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Фахове вступне випробування 181 «Харчові технології»