РОЗКЛАД

ЛІТНЬОЇ   ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

ЗАВ-1-1 ЗТХ-1-1

ЗТХ-2-1 ЗТЦ-2-1

ЗХТ-1-1

 

 

Р О З К Л А Д

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ

СТ.1

СТ.2

 

Р О З К Л А Д
ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-ГО КУРСУ
НАПРЯМУ 6.050202 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
НА ПЕРІОД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ З 24.03.2017 ПО 29.03.2017

РОЗКЛАД

ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ДО СУМСЬКОЇ ФІЛІЇ НУХТ

ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

ПЕРЕЛІК

 

В СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ НУХТ ВІДБУЛИСЬ ФАХОВІ ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ДЛЯ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ "БАКАЛАВР". ВІТАЄМО ВСТУПНИКІВ!

РЕЗУЛЬТАТ

 

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ, 

ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ НА НАВЧАННЯ  ДЛЯ ОТРИМАННЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

 CПИСКИ

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

ЗМІНИ