Сумська філія НУХТ оголошує додатковий набір на бакалавра на основі здобутої освіти

 

Додатковий набір здійснюється на вакантні місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.

Особи, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень (далі – ОКР) молодшого спеціаліста чи освітній ступінь (далі - ОС) молодшого бакалавра з відповідної чи іншої спеціальності, а також особи, що здобули ОКР бакалавра, спеціаліста чи ОС магістра іншої спеціальності, можуть вступати на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченим строком навчання.

 Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим строком навчання обов'язково потрібні позитивні результати зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів 2018, 2019, 2020 та 2021 років та позитивний результат фахового вступного випробування. Позитивними вважаються результати, які не менші 100 балів.

 

Дати вступної кампанії

 

Прийом заяв та документів (для осіб, що мають складати вступ­ні випробування)

з 16 по 24 вересня

Прийом заяв та документів (для осіб, що мають результати вступ­них випробувань)

з 16 по 28 вересня

Строки проведення вступних випробувань

з 25 по 28 вересня

Термін оприлюднення рейтин­го­вих спис­ків вступників із зазначен­ням ре­ко­мен­дованих до зараху­ван­ня на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше
29 вересня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
30 вересня

 

Реєстрація електронного кабінету вступника

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочато 01 липня і завершується 30 вересня. 

 Реєстрація здійснюється на сторінці Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО) за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/ (сторінка доступна лише у період реєстрації електронних кабінетів).

Увага! У разі наявності спеціальних умов участі в конкурсному відборі (пільг) зверніться попередньо з оригіналами документів до закладу вищої або фахової передвищої освіти для внесення їх до Реєстру (але до подання першої заяви).

Під час реєстрації електронного кабінету вступник вносить:

- ЛОГІН (адреса електронної пошти)

 УВАГА! Використання адрес електронної пошти з окремих доменів (наприклад, mail.ru, yandex.ru) в Україні заборонено, використовуйте інші.
- ПАРОЛЬ (Обов'язково запам'ятайте його!)

 - Дані одного із своїх сертифікатів ЗНО:

Номер – 7 цифр номера сертифіката ЗНО;

 Пін – 4 цифри пін-коду сертифіката ЗНО;

 Рік отримання – оберіть із випадаючого списку

- Дані документа про освіту (диплом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра):

Серія документа документа про освіту – дві літери (латиницею) або для сформованих в ЄДЕБО - одна літера та дві цифри;

 Номер документа про освіту - 8 цифр або для сформованих в ЄДЕБО - 6 цифр.

Після заповнення форми натисніть кнопку «ЗАРЕЄСТРУВАТИ».

У разі успішної реєстрації Ви на вказану Вами адресу електронної пошти надійде лист для АКТИВАЦІЇ електронного кабінету вступника (не знищуйте цей лист!).

Виконайте вказані у листі рекомендації. Це дозволить активувати електронний кабінет та здійснити перший вхід до нього.

Помилки при створенні електронного кабінету - відео

ПІДТРИМКА електронного кабінету вступника:

- консультаційні телефони: (044) 290-18-13, (067) 551-24-74, (093) 342-38-63, (095) 281-13-54;
- електронна пошта: [email protected]

Подання електронної заяви на участь у конкурсі

Тримайте зв'язок з нашою відбірковою комісією за телефоном (0542) 60-74-21.

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутої вищої освіти подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених тут випадків;

- тільки у паперовій формі:

 • за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;
  у разі подання іноземного документа про освіту;
   у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;
   у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
   у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення. Кількість заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не більше 30.

Подання електронної заяви на участь у конкурсі здійснюється вступником через особистий електронний кабінет на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/.

Прийом заяв та документів для осіб, що мають складати вступ­ні випробування, здійснюємо з 16 по 24 вересня.

Для подання заяви вступник у своєму електронному кабінеті обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність (у разі її використання) заяви для участі у конкурcному відборі.

Подані вступником дані перевіряються в ЄДЕБО.

Певна дата фахового вступного випробування буде призначена відбірковою комісією кожному вступнику після реєстрації його заяви про участь у конкурсному відборі.

Тримайте зв'язок з нашою відбірковою комісією!

Вступні випробування

Вступні випробування проводяться згідно з розкладом з 25 по 28 вересня відповідно до програм вступних випробувань.

Для вступників пільгових категорій, які користуються спеціальними умовами участі у конкурсному відборі і не мають результатів ЗНО, для участі у конкурсі згідно з розкладом проводяться вступні іспити з конкурсних предметів замість ЗНО.

Певна дата фахового вступного випробування буде призначена відбірковою комісією кожному вступнику після реєстрації його заяви про участь у конкурсному відборі.

Результати вступних випробувань у письмовій формі оголошуються не пізніше 12:00 наступного робочого дня приймальної комісії.

Позитивним вважається результат фахового вступного випробування не менший за 125 балів.

 

Проведення консультацій перед вступним випробуванням під час додаткового набору НЕ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ.

Конкурсний бал

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра а також на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3,

де П1, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів);

П3 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

К1, К2, К3 - невід'ємні вагові коефіцієнти, встановлюються закладом вищої освіти на рівні не менше ніж 0,25 кожний. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 29 вересня.

Подача оригіналів документів для зарахування

Вступники, рекомендовані до зарахування, до 29 вересня 2021 року зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами прийому, до відповідної відбіркової комісії, а також укласти договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників - які повинні мати при собі паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків).

З питаннями - звертайтесь до відбіркової комісії за адресою:

м.Суми, вул. Ярослава Мудрого буд. 60 кімн.9

тел. (0542)60-74-21

 

Документи для вступу

Для зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра особи, що здобули вищу освіту за рівнем/ступенем молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста чи магістра (іншої спеціальності), особисто пред'являють та подають до приймальної комісії такі документи:

 1. Заявапро допуск до участі у конкурсному відборі (подається в електронному вигляді);
 2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (диплом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра), і додаток до нього;
 3. Сертифікат(сертифікати) та результати (додаток з оцінками) зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів 2018, 2019, 2020 та 2021 років.
 4. Медична довідказа формою 086-о(обов'язкова ! Ми - харчовий ЗВО);
 5. Чотири однакових кольорових фотокартки(без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см;
 6. Документ, що посвідчує особу та громадянство(копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім'я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
 7. Договір про навчання у Національному університеті харчових технологій (укладається з кожним вступником (або його представником - для неповнолітніх вступників));
 8. Копії документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі (для осіб, які мають таке право);
 9. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків(ідентифікаційний номер);
 10. Копія військово-облікового документа(військового квитка або посвідчення про приписку) (для військовозобов’язаних);
 11. Копія свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред'явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

 

 

 

 

Перелік питань для підготовки до державного іспиту

Організація ресторанного господарства (завантажити PDF)

Технологія продукції ресторанного господарства (завантажити PDF)

Управління якістю продукції та послуг ресторанного господарства (завантажити PDF)

СПИСКИ ГРУП

РОЗПОДІЛ ПО КЕРІВНИКАМ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

Індивідуальний план навчального процесу студента групи

ЗХТ-3-1

ЗТХ-2-1

ЗТХ-3-1

ЗТЦ-3-1

ЗАВ-2-1

УВАГА!

Шановні випускники!
Для отримання документів про освіту необхідно оплатити згідно реквізитам.
Квітанції про оплату принести в бухгалтерію філії після 28 липня.

Реквізити для оплати за документи про освіту:
для групи ЗАВ 2-1
для групи ЗТХ 3-1

УВАГА!

Шановні студенти, з 01 січня 2020 року змінюються реквізити за навчання.

За детальною інформацією звертатись до бухгалтерії філії каб.