Home » Вступнику-2018

Порядок подання та перелік документів

Вступники на ступінь бакалавра зі скороченим терміном навчання ( на основі диплома молодшого спеціаліста) за заочною формою навчання подають заяви в паперовій формою

Заява подається вступником особисто до відбіркової комісії Сумської філії НУХТ.

Відомості кожної заяви реєструються уповноваженою особою відбіркової комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (за наявності);
 • медичну довідку за формою 086-о;
 • свідоцтво про укладення шлюбу, свідоцтво про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (за наявності);
 • медичну довідку за формою 086-о;
 • копію свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтво про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Етапи вступної кампанії

Розклад консультацій та вступних випробувань

Відбіркова комісія Сумської філії НУХТ працює за адресою:

м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, 60, кім. 9

те. (0542)-607-421

Розклад роботи:

Понеділок — п’ятниця:  з 9.00 до 16.30

Обідня перерва:  з 13.00 до 13.30

Субота, неділя, святкові дні — вихідні

Програми вступних випробувань вступної кампанії:

Для спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Програма додаткового вступного випробування

Програма фахового вступного випробування

Для спеціальності 181 «Харчові технології»

Програма додаткового вступного випробування

Програма фахового вступного випробування