Home » Вступна кампанія 2017

Приймальна комісія Сумської філії НУХТ

працює в кім. №9 (І поверх СКХП НУХТ)

під час літньої вступної кампанії (з 12 липня по 15 серпня 2017р.):

з понеділка по п’ятницю з  900 до 1700  (без обідньої перерви);

по суботах з 900 до 1300 (без обідньої перерви);

20, 24, 25 та 26 липня з  900 до 1800  (без обідньої перерви)

по неділях та святкових днях  — вихідні дні.

Адреса Сумської філії НУХТ:     40030, м. Суми, вул. Пролетарська, 60.

Телефон :      (0542) 60-74-21

Етапи вступної кампанії:

на ступінь бакалавра

etap1

на ступінь спеціаліста

etap2

Програми вступних випробуваннь літньої вступної кампанії:

Для здобуття ОКР «бакалавр»

Спеціальність 181 «Харчові технології « (літня вступна кампанія)

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтергровані технології» (літня вступна кампанія)

додаткового вступного випробування з математики у формі співбесіди для вступу на навчання зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (літня вступна кампанія)

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

— документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);

— військовий квиток або посвідчення про приписку (для юнаків, які досягли 17-річного віку),

— документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній  (освітньо-кваліфікаційний)  рівень,  на  основі  якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

— медичну довідку за формою 086-о (оригінал);

— документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти и (розділ 8 цих правил), зарахування за співбесідою (розділ 10 правил прийому), зарахування поза конкурсом (розділ 11 правил прийому) (за наявності).

— свідоцтво про укладення шлюбу, свідоцтво про зміну прізвища тощо (оригінал, для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

— копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

— копію документа, що посвідчує особу та громадянство (сторінки, де вказано прізвище, ім’я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ);

— копію медичної довідки за формою 086-о;

— копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ 8 правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ 10 правил прийому), зарахування поза конкурсом (розділ 11 правил прийому) (за наявності);

— копії документів, які підтверджують право вступника на нарахування балів за творчі та професійні досягнення (для вступників на для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також ступеня магістра відповідно до п.6.7.5 цих правил);

— чотири кольорові однакові фотокартки (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3×4 см;

— копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);

— копію свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).